Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku

Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała w I półroczu 2018 roku 37,7 mln zł zysku netto, o 21 proc. więcej niż przed rokiem. Osiągnęła także wyższe przychody, zysk operacyjny oraz poprawiła wszystkie wskaźniki rentowności. Dobre wyniki biznesowe Grupa zawdzięcza głównie sprzedaży krajowej, która stanowiła 77,9% przychodów ogółem. Pozostała część wyniku została wypracowana na 28 rynkach eksportowych, przede wszystkim na Ukrainie i Białorusi.

W I półroczu 2018 roku ceny bieli tytanowej, podstawowego surowca używanego do produkcji farb, pozostawały w trendzie wzrostowym. W tych warunkach Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 300,3 mln zł, o 2,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 47,2 mln (wzrost o 18,9% r/r),a zysk netto 37,7 mln zł (wzrost o 21% r/r). Marża EBIT dla Grupy wyniosła 15,7% (wzrost o 2,3 p.p.).

Największą część przychodów Grupa wypracowała w Polsce. Sprzedaż wyrobów na rynku krajowym wyniosła 234 mln zł i stanowiła 77,9% przychodów ze sprzedaży ogółem.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu polityką cenową byliśmy w stanie zniwelować niekorzystny wpływ drożejących surowców, przede wszystkim bieli tytanowej, i utrzymać satysfakcjonujący poziom marż. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe w minionym okresie miały także coraz bardziej widoczna migracja klientów w kierunku farb z segmentu premium, charakteryzujących się wyższą marżą.

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych FFiL Śnieżka SA.

Na rynkach eksportowych Grupa osiągnęła w I półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 66,3 mln zł. Sprzedaż na Ukrainie, która jest największym zagranicznym rynkiem zbytu dla wyrobów Grupy, wyniosła 36,6 mln zł i stanowiła 12,2% skonsolidowanych przychodów. Taki wynik został uzyskany przy niezbyt korzystnych warunkach pogodowych panujących wiosną na Ukrainie. Na Białorusi Grupa osiągnęła przychody w wysokości 14,8 mln zł, a w Rosji 5,2 mln zł.

W I półroczu 2018 roku łączna wartość nakładów inwestycyjnych w spółkach należących do Grupy wyniosła 44,6 mln zł. Główna ich część została przeznaczona na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych oraz na logistykę. Ponadto FFiL Śnieżka SA nawiązała kluczową współpracę z partnerem zewnętrznym na rzecz wymiany i usprawnienia systemów i narzędzi informatycznych.

Pomimo realizowanych i zaplanowanych na kolejne okresy inwestycji, w czerwcu Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę z zysku za 2017 rok w kwocie 27,8 mln zł, co dało 2,20 zł na jedną akcję.

Pozytywne perspektywy na drugą połowę roku

Zarząd FFiL Śnieżka SA oczekuje, że w III kwartale 2018 roku ceny bieli tytanowej ustabilizują się, natomiast w ostatnim kwartale może nastąpić stabilizacja jej cen na niższym poziomie lub delikatny spadek. Ponadto, ze względu na nasilający się w Polsce, ale także i na Ukrainie trend wybierania przez konsumentów produktów droższych, o wyższej jakości, w całym 2018 roku Spółka spodziewa się wzrostu wartości rynku farb i lakierów – nawet w przypadku utrzymania się wolumenów sprzedaży na zbliżonych poziomach.

W Polsce, a także na strategicznych rynkach eksportowych, Grupa planuje optymalizację działań marketingowo-sprzedażowych.

Wyzwaniem dla naszej branży jest sprzedaż wielokanałowa i zmiany zachodzące w procesie wyboru i zakupu materiałów dekoracyjnych. Współczesny Klient jest coraz bardziej świadomy i wymagający. Aby skutecznie konkurować i wciąż się rozwijać przeprowadzamy wiele badań rynku, postaw, zachowań i oczekiwań konsumentów, aby świadomie doskonalić portfolio naszych marek, proces sprzedaży i komunikacji z Klientami B2B i B2C.

Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Hanlowych FFiL Śnieżka SA.

W raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA uzyskała status spółki dominującej wobec Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA, która specjalizuje się w produkcji farb antykorozyjnych do zabezpieczania metalowych pokryć dachowych oraz na potrzeby przemysłu ciężkiego.

Na ostatni kwartał 2018 roku zostało zaplanowane rozpoczęcie budowy nowego Centrum Logistycznego Śnieżki na działce o powierzchni 14,95 ha zlokalizowanej w Zawadzie w powiecie dębickim.