Aktualny kurs akcji:

Śnieżka przejmuje pakiet większościowy w radomskiej spółce Rafil

Objęciem 61% akcji w ramach transakcji wycenionej na 2,5 miliona złotych zakończyły się rozmowy pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA a Radomską Fabryką Fabryką Farb i Lakierów SA.

Decyzją Zarządu Śnieżki z dn. 16 lutego 2018 roku, Radomska Fabryka Farb i Lakierów dołączyła tym samym do Grupy Kapitałowej Śnieżka, skupiającej od teraz 7 spółek, z dominującą rolą spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Podjęta przez władze Rafil-u decyzja o złożeniu propozycji  objęcia akcji nowej emisji związana była z trudną sytuacją finansową w jakiej znalazła się spółka, a Śnieżka jako silny polski producent, dobrze znający realia rynku była dla Rafil-u naturalnym kandydatem do przedłożenia oferty sprzedaży. Przejęcie pozwoli Śnieżce na wzmacnianie swojego portfolio wyrobów do ochrony metalu, a podstawą decyzji zakupowej było dostrzeżenie istotnych możliwości synergii pomiędzy obydwoma podmiotami.

Śnieżka obejmie 2.500.000 (słownie: dwa i pół miliona) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł będących akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja nowej emisji serii E daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku transakcji, po jej rejestracji, Śnieżka będzie dysponowała 60,95% kapitału akcyjnego Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów. Objęte akcje będą dawały Śnieżce prawo do więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Transakcja była poprzedzona intensywnym audytem. Wnioski, wśród których najistotniejszym jest konieczność pilnej restrukturyzacji Spółki, posłużą nam w usprawnianiu zarządzania nią, a tym samym w dążeniu do optymalizacji generowanych przez nią kosztów w stosunku do przychodów. Przewidujemy także stopniowe wzmacnianie obecności zakupionej marki w swoich kanałach sprzedaży.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

Jak zapowiada Prezes Śnieżki kolejnym etapem inwestycji będzie dążenie do zwiększenia pakietu akcji poprzez skup tych będących obecnie w rękach pracowników. Podjęta decyzja inwestycyjna jest spójna z ambitnymi planami sprzedażowymi Śnieżki wynikającymi ze strategii zakładającej dynamiczny rozwój i zwiększanie udziałów rynkowych zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Zgodnie z zapowiedziami inwestycja otworzy możliwości wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i procesów optymalizacyjnych w radomskim zakładzie, co da podstawy do lepszego wykorzystania jego mocy produkcyjnych. Oczywistym efektem tej transakcji jest również transfer know-how między obydwoma podmiotami, ukierunkowany na generowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych.

Marka Rafil to na polskim rynku jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów w kategorii wyrobów antykorozyjnych, z silnymi kompetencjami m.in. w zakresie produktów do zabezpieczania metalowych pokryć dachowych. Wyroby te produkowane są w zakładzie o 100 letniej tradycji, zatrudniającym obecnie ok. 120 osób. W 2016 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyrobów na poziomie około 20 mln zł.

Śnieżka, będąca jednym z liderów rynku farb w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej to nowoczesna marka inwestująca w innowacyjne rozwiązania, między innymi w zakresie R&D czy technologii produkcji. W 2016 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wygenerowała przychody ze sprzedaży o wartości 575,5 mln zł.