Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje wyniki finansowe po trzech kwartałach 2016 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała kolejne wyniki finansowe za 2016 rok. Trzy kwartały br. Grupa Kapitałowa Śnieżka zakończyła osiągając przychody w wysokości 481,8 mln zł, zaś zysk netto w wysokości 49 mln zł.

W analizowanym okresie dynamika przychodów Grupy Kapitałowej Śnieżka, w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, wyniosła 105,1%, natomiast dynamika zysku netto – 109,1%.

Po trzech kwartałach 2016 roku na rynku polskim sprzedaż Śnieżki była o 5,9% większa niż w tym samym okresie 2015 roku i wyniosła 355,4 mln zł. Wzrosty odnotowano również na rynkach zagranicznych. Na rynku ukraińskim sprzedaż wzrosła o 11,5%, a na rosyjskim o 21,9%. Jedynie na Białorusi i Mołdawii Śnieżka nie osiągnęła przyrostu sprzedaży, co związane jest z kryzysem ekonomicznym w tych krajach.

W skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wchodzą: Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol Wspólna, Śnieżka EastTrade, TM Investment, Plastbud oraz wiodąca w niej – FFiL Śnieżka SA. Śnieżka to jedna z czołowych marek nie tylko na rynku polskim, lecz także m.in. ukraińskim, białoruskim czy mołdawskim. Udział całego eksportu wynosi 18%. Ponadto to jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze. Może pochwalić się ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze chemii budowlanej. Nowoczesne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które cieszą się zaufaniem odbiorców.