Aktualny kurs akcji:

Rekordowa dywidenda Śnieżki zatwierdzona

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA ustaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2015 rok na rekordowo wysokim poziomie – 3,15 zł za akcję.

W dn. 3 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjnariuszy FFiL Śnieżka SA przychyliło się do rekomendacji Zarządu z dn. 18 kwietnia 2016 roku o wypłacie dywidendy na poziomie 3,15 zł za akcję, co jest wartością najwyższą w historii Śnieżki.

Łącznie Śnieżka przeznaczy na dywidendę 39,7 mln zł. Ustalenie dnia dywidendy przypadnie na  17 czerwca 2016 roku, a jej wypłata nastąpi  1 lipca 2016 roku.

Zadeklarowana wysokość dywidendy ma związek z satysfakcjonującymi wynikami finansowymi Grupy w roku 2015, kiedy sprzedaż wyniosła  550,1 mln zł a zysk netto 48,6 mln zł. Publikacja pełnego raportu podsumowującego wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka za miniony rok nastąpiła 21 kwietnia 2016 roku.