Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje pierwszy kwartał 2016 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2016 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła przychody netto w wysokości 124,2 mln zł. Zysk netto sięgnął natomiast 11,9 mln zł, co oznacza wysoki wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku.

W analizowanym okresie dynamika przychodów netto Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniosła 110,7%. Zysk operacyjny z jej działalności osiągnął tymczasem 15,3 mln zł – daje to 12,3% marży operacyjnej.

W pierwszym kwartale 2016 roku na rynku polskim sprzedaż Śnieżki okazała się większa o 12,3% w porównaniu do analogicznego okresu z 2015 roku. Wzrosty zaobserwowano też na rynkach zagranicznych: na ukraińskim sprzedaż wzrosła o 24,1%, na mołdawskim o 7,7%, a rosyjskim o 7,1%. Jedynie na Białorusi Śnieżka nie osiągnęła przyrostu sprzedaży. Jest to związane z silną deprecjacją rubla białoruskiego oraz gwałtownym zmniejszeniem popytu związanego z kryzysem ekonomicznym w tym kraju.

W skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wchodzą: Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol, LLC Śnieżka EastTrade, TM Investment oraz wiodąca w niej – FFiL Śnieżka SA. Śnieżka to jedna z czołowych marek nie tylko na rynku polskim, lecz także m.in. ukraińskim, białoruskim czy mołdawskim. Udział całego eksportu wynosi 18%. Ponadto to jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze. Może pochwalić się ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze chemii budowlanej. Nowoczesne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które cieszą się zaufaniem odbiorców.