Aktualny kurs akcji:

Śnieżka prezentuje wyniki za i półrocze 2015 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku. W tym okresie przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka ukształtowały się na poziomie 289, 3 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 102,1% w stosunku do analogicznego półrocza ubiegłego roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w skład której wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, wyniósł 34,1 mln zł, co oznacza dynamikę 136,4% a marża zysku operacyjnego ukształtowała się na poziomie 11,8%. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku zysk netto osiągnął wartość 23,1 mln zł (dynamika 119,7% w porównaniu do I półrocza 2014 roku).