Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje pierwszy kwartał 2015 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody na poziomie 112,1 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 100,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w której skład wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, osiągnął wartość 10,9 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 9,7%.

Śnieżka wchodzi w skład spółek dywidendowych WIGdiv. Osiągnięte w 2014 roku  wyniki były dla Zarządu podstawą do zadeklarowania wypłaty dywidendy wysokości 2,5 zł na akcję. Taka sama dywidenda została wypłacona akcjonariuszom również w ubiegłym roku. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie jednak Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2015 roku.