Aktualny kurs akcji:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 5 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 5 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 5 czerwca 2015

corpo Ogoszenie ZWZA Snieka 05.06.2015 r