Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ponownie z tytułem „Perła Polskiej Gospodarki”

Rodzima gospodarka potrzebuje zorientowanych na dalszy rozwój przedsiębiorstw tworzących silne, rozpoznawalne marki. Taką firmą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, wiodący producent farb i lakierów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, która po raz kolejny uzyskała prestiżowy tytuł „Perły Polskiej Gospodarki”.

W XII edycji rankingu organizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET, przy współpracy merytorycznej Zakładu Wspomagania i Analiz Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, FFiL Śnieżka SA zdobyła prestiżowy tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii PERŁY DUŻE. Wyróżnienie zostało przyznane za „konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Klasyfikacja opracowywane jest w oparciu o kryteria charakteryzujące kondycję finansową firm w czterech aspektach: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia. Przyznany FFiL Śnieżka SA tytuł potwierdza jej wysoką pozycję na rynku i świadczy o przynależności do grona czołowych polskich przedsiębiorstw.
Przygotowywany corocznie od 2002 roku ranking „Perły Polskiej Gospodarki” to wiarygodne zestawienie, stanowiące rzetelny obraz rodzimej sfery ekonomicznej. Honorowy patronat nad XII edycją przedsięwzięcia objęli: Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Tomasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.