Aktualny kurs akcji:

Śnieżka coraz wyżej w rankingu „lista 2000”

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ponownie znalazła się w publikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” prestiżowym zestawieniu „Lista 2000”. W porównaniu z poprzednią edycją rankingu, spółka zanotowała znaczący awans i zajęła 497 miejsce.

Jako wiodący producent farb i lakierów w Polsce, FFiL Śnieżka SA od lat zajmuje wysokie pozycje w kolejnych zestawieniach największych polskich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji „Listy 2000” zanotowała znaczący wzrost, aż o 47 pozycji, i ostatecznie uplasowała się na 497 miejscu.

Co ważne, firma znalazła się również w rankingu eksporterów. Dzięki przychodom z eksportu, które wyniosły 102 948 tys. złotych, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA uplasowała się na 217 miejscu tego zestawienia, dołączając do prestiżowego grona trzystu największych polskich eksporterów.

Znaczący awans w zestawieniu „Lista 2000” i obecność w gronie najważniejszych eksporterów jest dowodem na skuteczność podejmowanych przez nas działań oraz pokazuje niesłabnące zaufanie klientów do naszej firmy i jej produktów. Jest ono najlepszą motywacją do dalszych działań na rzecz rozwoju Śnieżki i rozbudowy naszej oferty rynkowej.

Witold Waśko Wiceprezes Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Przygotowywana przez dziennik „Rzeczpospolita” „Lista 2000” stanowi rzetelne i dokładne źródło informacji o polskiej gospodarce i funkcjonujących w niej firmach. Przy jej tworzeniu brane pod uwagę są, m.in. przychody ze sprzedaży, zysk operacyjny czy nakłady ponoszone na inwestycje. Ranking umożliwia zapoznanie się z najbardziej istotnymi wskaźnikami ekonomicznymi sklasyfikowanych w nim przedsiębiorstw.