Aktualny kurs akcji:

Śnieżka prezentuje wyniki za I półrocze 2014 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku. W tym okresie przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka ukształtowały się na poziomie 283, 3 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 94,2% w stosunku do analogicznego półrocza ubiegłego roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w skład której wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, wyniósł 25 mln zł, co oznacza dynamikę 85,9% a marża zysku operacyjnego ukształtowała się na poziomie 8,8%. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku zysk netto osiągnął wartość 19,3 mln zł (dynamika 89,4% w porównaniu do I półrocza 2013 roku.