Aktualny kurs akcji:

Śnieżka awansowała w rankingu „Gazety Finansowej”

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA po raz kolejny uplasowała się wśród największych polskich firm, ujętych w rankingu przygotowanym przez „Gazetę Finansową” – ogólnopolski opiniotwórczy tygodnik społeczno-ekonomiczny.

Ranking 1000 największych firm w Polsce jest przygotowywany co roku przez „Gazetę Finansową” we współpracy z Centrum Badań Społeczno-Finansowych. Przedsiębiorstwa zostały uszeregowane przy pomocy precyzyjnego kryterium klasyfikacyjnego, którym był dochód ze sprzedaży, osiągnięty w ciągu 2 ostatnich lat. W tegorocznej edycji zestawienia FFiL Śnieżka SA uplasowała się na 206. miejscu, co oznacza awans w porównaniu do poprzedniego roku aż o 223 pozycje.

W ramach rankingu Spółka znalazła się również w najlepszej dwudziestce producentów branży chemicznej, zajmując 17. miejsce. Pozycja FFiL Śnieżka SA świadczy o dynamicznym rozwoju firmy, która jest czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.