Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje pierwszy kwartał 2014 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody na poziomie 111,6 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 102,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w której skład wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, osiągnął wartość 8,1 mln zł, a zysk netto 5,5 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 7,3%.

Śnieżka wchodzi w skład spółek dywidendowych WIGdiv. W roku 2013 Spółka wypłaciła najwyższą w swojej historii dywidendę. Wyniosła ona 2,50 zł za jedną akcję. – Również w tym roku zaproponowaliśmy wypłatę dywidendy z osiągniętego zysku w wysokości 2,5 zł na 1 akcję – mówi Piotr Mikrut, Prezes FFiL Śnieżka SA. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku.