Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje 2013 rok

FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za 2013 rok. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka utrzymały się na poziomie podobnym do roku poprzedniego, osiągając wartość 573,9 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 99,6% w porównaniu do 2012 roku.

W analizowanym okresie skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej wyniósł 57,5 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 45,3 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 10%.

W IV kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrosły o 3,4% - do 92,6 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. W tym samym czasie skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,9 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto 4,1 mln PLN.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

Dla porównania, w IV kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa odnotowała straty zarówno z działalności operacyjnej, jak i na poziomie zysku netto.

2013 rok upłynął w FFiL Śnieżka SA pod znakiem innowacyjnych działań i nowych technologii. Do oferty zostały wprowadzone nowoczesne rozwiązania (m.in. nowej generacji farby do wnętrz Magnat Ceramic),a kolejne produkty otrzymały certyfikaty potwierdzające ich jakość. Śnieżka znalazła także uznanie zewnętrznych podmiotów,  otrzymując nagrody i wyróżnienia, wśród których wymienić można m.in. tytuł Superbrands oraz obecność w prestiżowym rankingu „Najsilniejszych Polskich Marek”. Firma przedłużyła także umowę z koncernem DuPont, kontynuującą licencję do znaku towarowego Teflon®.

W 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA ustaliło wypłatę najwyższej w historii Spółki dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2,50 zł na jedną akcję. Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.