Aktualny kurs akcji:

Twoja pomoc – nowe szanse

Pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży to dla nich możliwość wszechstronnego rozwoju oraz doskonalenia talentów. Dzięki wsparciu, zyskują szansę na edukację i lepszy start w dorosłość. Inicjatywy służące realizacji tych szczytnych celów może wesprzeć każdy z nas poprzez fundacje prowadzące działalność społeczną. Przykładem takiej organizacji jest powołana w 2005 roku Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa".

Wyciągnięta do innych, pomocna dłoń to dla nich niejednokrotnie perspektywa lepszego życia i szansa na dobrą przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza osób, które  z różnych względów – choroby, przeciwieństw losu czy trudności materialnych nie mają takich możliwości rozwoju, jak ich rówieśnicy.

Za pośrednictwem istniejącej od 2005 roku Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”, realizowane są ogólnopolskie i lokalne inicjatywy wspierające osoby indywidualne oraz szkoły, przedszkola, dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe i inne organizacje. Od początku swojej działalności Fundacja przekazała na pomoc potrzebującym ponad 2 mln zł. Jednym z jej najważniejszych projektów jest Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów i studentów, w ramach którego do tej pory przyznano 502 stypendia.  Dzięki niemu, podopieczni Fundacji mogą podejmować

i kontynuować edukację oraz rozwijać swoje artystyczne i sportowe pasje. W roku szkolnym 2013/2014 stypendia w ramach programu otrzymała rekordowa liczba 93 uczniów i studentów. Równie istotnym polem działalności Fundacji Śnieżki jest niesienie pomocy osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Tę fundacyjną pomoc otrzymało do tej pory  ponad dwustu podopiecznych.

Podopiecznych Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”, posiadającej status organizacji pożytku publicznego, może wesprzeć każdy. Do grona darczyńców dołączymy przekazując na rzecz jej działalności 1% swojego podatku (nr KRS: 0000231088). W ten sposób możemy wesprzeć ideę wyrównywania życiowych szans osób, borykających się z przeciwieństwami losu.