Aktualny kurs akcji:

Śnieżka po raz kolejny „Perłą Polskiej Gospodarki 2012”

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, czołowy producent farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zdobyła tytuł „Perły Polskiej Gospodarki 2012". Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w oparciu o analizę wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstw przygotowywaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

W XI edycji rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”, organizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, FFiL Śnieżka SA zdobyła tytuł w kategorii „Perły Duże”. Uroczysta Gala, na której wręczono statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, odbyła się 3 grudnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński  oraz Prezes Polskiej Akademii  Nauk prof. Michał Kleiber.

Plasując się w rankingu, FFiL  Śnieżka SA, znalazła się wśród przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły największy postęp w wykorzystaniu trzech czynników produkcji: kapitału, majątku trwałego i pracy. Zestawienie, przygotowywane w oparciu o merytoryczne kryteria i wskaźniki, dobrze oddaje kondycję sklasyfikowanych w nim przedsiębiorstw. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki 2012″ przyznany FFiL Śnieżka SA, świadczy o tym, że firma należy do czołowych graczy polskiej gospodarki.

Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” to rzetelne zestawienie polskich przedsiębiorstw, opracowywane na podstawie zasad pozycjonowania przygotowanych przez naukowców z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Miejsce firmy na liście zależy nie tylko od jej wielkości, mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od efektywności, dynamiki i płynności finansowej. Ocenie poddanych zostaje ok. 2000 przedsiębiorstw osiągających ponad 100 mln zł przychodu rocznie. Ranking uznawany jest za obiektywny barometr polskiej gospodarki.