Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podaje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 roku

FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody na poziomie 481,2 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 98,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012.

Po trzech kwartałach bieżącego roku zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka SA,  Śnieżka Ukraina, Śnieżka Bel-Pol, TM Investment i LLC Śnieżka EastTrade, osiągnął wartość 52,7 mln zł, a marża zysku operacyjnego sięgnęła 11%. Zysk netto wyniósł 41,4 mln zł.
Na 14 listopada 2013 zwołane zostało walne zgromadzenie w sprawie połączenia FFiL Śnieżka SA ze spółkami zależnymi FFiLP Proximal oraz IP Solutions.