Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ogłasza wyniki za I półrocze 2013 roku

FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku. Dwa kwartały Spółka podsumowała wzrostem przychodów sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 300,7 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 104% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012.

W raportowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka Ukraina oraz Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 29,1 mln zł, a marża zysku operacyjnego ukształtowała się na poziomie 9,7% (rok wcześniej było to 10,2%). Zysk netto Śnieżki w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniósł 21,6 mln zł.

W analizowanym okresie wartość sprzedaży w Polsce wzrosła o 1,5% w stosunku do I półrocza 2012 roku i wyniosła 192,5 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost sprzedaży na Ukrainie (o 7,1%) i na Białorusi (o 21,6%) w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Do najważniejszych działań marketingowych prowadzonych przez spółkę w I półroczu 2013 roku należą zakrojone na szeroką skalę kampanie reklamowe marek: Śnieżka Satynowa, Magnat Ceramic, ACRYL-PUTZ® i VIDARON.

W lipcu 2013 roku Spółka wypłaciła rekordową w swojej historii dywidendę, w wysokości 2,5 zł na jedną akcję.