Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podaje wyniki finansowe za trzy kwartały 2012 roku

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2012 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżki odnotowała przychody na poziomie 486,9 mln zł. Wynik ten oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, osiągnął wartość 58,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 47,3 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 12%. Oznacza to wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w trzech kwartałach 2011 roku, kiedy to zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 46,2 mln zł, zysk netto był równy 30,3 mln zł, a marża zysku wyniosła 10,1%.

W tym czasie nastąpił wzrost sprzedaży w Polsce i na Ukrainie. Sprzedaż w Polsce w trzech kwartałach 2012 roku wyniosła 310,1 mln zł i była o 3,4% wyższa niż sprzedaż w analogicznym okresie 2011 roku. Na Ukrainie wartość sprzedaży w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 113,9 mln zł i była o 17,7% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (96,8 mln zł).

Niewielki spadek sprzedaży, o 5,7% odnotowano na Białorusi, natomiast o prawie jedną trzecią zwiększył się eksport do Mołdawii (o 28,9%),a o ponad połowę wzrosła liczba produktów eksportowanych do Rosji (o 52,2%).

Śnieżka w dalszym ciągu realizuje strategię multibrandingową, polegającą na budowaniu silnych marek, będących ekspertami w swoich kategoriach.

Zależy nam na stworzeniu przejrzystej oferty i wyraźnym pozycjonowaniu produktów. W ofercie Śnieżki można znaleźć zarówno marki segmentu economy, jak i value for money oraz premium.

Piotr Mikrut Prezes FFiL Śnieżka S.A

Firma nadal będzie inwestować w sieć detaliczną w Polsce.
Grupa będzie kontynuować także skup akcji własnych. Do końca 2012 roku planowany jest skup maksymalnie do 1 570 620 sztuk akcji. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji nastąpiło w maju 2012 roku. Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.