Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ogłasza wyniki za I półrocze 2012 roku

FFiL Śnieżka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2012 roku. W tym okresie Grupa odnotowała przychody na poziomie 289,2 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor, Śnieżka Ukraina i Śnieżka Bel-Pol, w I półroczu 2012 roku uplasował się na poziomie 29,2 mln zł, co wskazuje na wzrost o 13% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku (25,8 mln zł). Marża zysku operacyjnego wyniosła 10,1%, zaś zysk netto osiągnął wartość 22,9 mln zł, co z kolei oznacza wzrost w porównaniu z wynikami uzyskanymi w I półroczu 2011 roku, kiedy marża zysku wyniosła 9,3%, a zysk netto był równy 16,5 mln zł.
Wartość sprzedaży w Polsce w I półroczu 2012 roku wyniosła 189,7 mln zł i była o 2,2% wyższa niż sprzedaż w tym samym okresie 2011 roku, kiedy to osiągnęła wartość 187,5 mln zł.

Jeśli chodzi o sytuację na rynkach zagranicznych, odnotowano wzrost sprzedaży na Ukrainie i pozostałych rynkach (Rosja, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Kazachstan) oraz spadek na rynku białoruskim. Ten ostatni jest efektem głębokiego kryzysu walutowego i gwałtownej dewaluacji białoruskiego rubla, które miały miejsce w 2011 roku.
Perspektywy rozwoju Grupy na rok 2012 kształtują się optymistycznie. Śnieżka planuje zwiększenie inwestycji w sieć detaliczną w Polsce. – Zamierzamy jeszcze w tym roku zwiększyć nakłady. Zajmiemy się przebudową „alei produktów” Śnieżki, Magnat i Vidaron, które powstaną w 100 nowo otworzonych sklepach – komentuje Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Bardzo ważnym aspektem są także założenia dotyczące polityki dywidendy. – Jeśli chodzi o podział zysku, planujemy wypłatę dywidendy w przedziale 25-50% osiągniętego zysku – mówi Piotr Mikrut. Wysokość dywidendy wypłacanej z zysku za 2011 rok wynosi 1,35 zł za 1 akcję. Śnieżka może prowadzić skup akcji do końca 2012 roku, w wyniku ogłoszonego w maju br. wezwania, spółka zakupiła już 932 898 akcji po cenie 31,00 zł za jedną akcję.