Aktualny kurs akcji:

Wzrost wartości sprzedaży Śnieżki

FFiL Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2011 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka po dziewięciu miesiącach br. ukształtowały się na poziomie 455,9 mln zł, co oznacza dynamikę 103,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniosły one 441,1 mln zł.

Grupa Śnieżka po dziewięciu miesiącach bieżącego roku odnotowała wzrost sprzedaży w Polsce o 2,4% (299,9 mln zł) oraz na Ukrainie o 8,8% (96,8 mln zł) w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami ubiegłego roku. Wartość sprzedaży skonsolidowanej w trzecim kwartale 2011 roku wyniosła 179,2 mln zł, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku. Zysk operacyjny Grupy osiągnął 46,2 mln zł, a marża zysku operacyjnego Grupy ukształtowała się na poziomie 10,1%.  Zysk netto Śnieżki wyniósł 30,3 mln zł.

Uzyskane po trzech kwartałach wyniki, w obecnej sytuacji na rynku, są dla nas satysfakcjonujące. Wyniki spółki cieszą tym bardziej, że rok 2011, ze względu na wzrost kosztów surowcowych oraz ujemne różnice kursowe jest okresem trudnym dla naszej branży

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

Poziom zysku netto ma również wpływ na politykę dywidendy. Śnieżka podtrzymuje plany wypłacania dywidendy w przedziale  25%-50% osiągniętego zysku. W 2010 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,70 zł na akcję.

Dalsze perspektywy rozwoju Śnieżki, to rozwijanie strategii „multibrandingu”, czyli wprowadzania nowych marek, zwiększenie sprzedaży w sieciach marketów w Polsce i na Ukrainie, inwestycje kapitałowe oraz zwiększenie sprzedaży farb przemysłowych (farby proszkowe oraz ognioochronne).

W 2011 roku Śnieżka została uhonorowana prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Po raz piąty została nagrodzona tytułem Marki Wysokiej Reputacji w badaniu PremiumBrand a program sprzedażowy PROMOTOR opracowany przez FFiL Śnieżka S.A., zdobył wyróżnienie w konkursie Polish National Sales Awards 2010, w kategorii Innowacje w dziedzinie sprzedaży.
Ponadto, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. spełniając bardzo wysokie kryteria i wymagania projektu RESPECT, znalazła się w grupie 22 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu.

W III kwartale odbył się finał już V edycji realizowanego przez FFiL Śnieżka społecznego programu „Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”, którego celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do uprawiania sportów zespołowych i wyrównywania szans dla uczniów z najuboższych regionów Polski. W ramach programu, Śnieżka funduje dzieciom wielofunkcyjne boiska sportowe. Spółka prowadzi też inne aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W III kwartale odbył się finał kolejnego projektu społecznego „Dziecięcy świat w kolorach” opartego na pomyśle artystycznego malowania wnętrz, z wykorzystaniem motywów bajkowych. Celem jest zminimalizowanie lęku i strachu małych pacjentów związanego z pobytem
w szpitalu. Od 2005 roku Śnieżka prowadzi też własną fundację „Twoja szansa”, której szczególną inicjatywą jest Program Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.