Aktualny kurs akcji:

Certyfikat RESPECT INDEKS dla Śnieżki

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. spełniając bardzo wysokie kryteria i wymagania projektu RESPECT, znalazła się w grupie 22 firm, które wejdą w skład nowego portfela indeksu.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. spełniając bardzo wysokie kryteria i wymagania projektu RESPECT, znalazła się w grupie 22 firm, które wejdą w skład nowego portfela indeksu.

Projekt, realizowany po raz trzeci przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy  z partnerami zewnętrznymi, ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny  i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in.  jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przeszła pomyślnie weryfikację pod względem spełnienia kryteriów płynności, realizacji praktyki w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance),ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze ich działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników.

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie firm, zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Od lat prowadzimy politykę  opartą na zarządzaniu w sposób odpowiedzialny  i dlatego dzisiaj czuję olbrzymią satysfakcję, że znajdując się na liście RESPECT Indeks możemy uwiarygodnić wartość naszej Spółki w oczach inwestorów – mówi Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.