Aktualny kurs akcji:

Dobry rok dla Śnieżki

ŚNIEŻKA opublikowała wyniki za rok 2010.

ŚNIEŻKA opublikowała wyniki za rok 2010.

W roku 2010 Śnieżka utrzymała dobrą dynamikę sprzedaży i osiągnęła satysfakcjonujące wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Grupy ukształtowały się na poziomie 531,7 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 101%. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 62,3 mln zł, zaś zysk netto 48,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 13%.

Przychody netto ze sprzedaży Spółki matki ukształtowały się na poziomie 413,0 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 42,8 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza dynamikę 103,6% (w 2009 roku zysk operacyjny wyniósł 41,3 mln. zł. Zysk netto Spółki dominującej wyniósł 35,9 mln zł.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej Śnieżka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Szczególnie końcówka roku przyniosła satysfakcjonujące efekty przyjętej wcześniej strategii rozwoju firmy.
W czwartym kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku i osiągnęły poziom 90,7 mln. zł.
Zadowalające są również rezultaty działalności zagranicznej, na dwóch najważniejszych rynkach tj. rynku ukraińskim, gdzie odnotowano wzrost sprzedaży o 1.8%, oraz białoruskim, gdzie odnotowano wzrost sprzedaży o 8,6% w stosunku do roku 2009.

Aktualnie zwiększamy moce produkcyjne fabryki białoruskiej. W tym roku chcemy wybudować nową linie produkcji szpachli oraz uruchomić pierwszą produkcję farb emulsyjnych na tym rynku. Będziemy dążyć do tego, by wraz ze wzrostem zysków grupy była wypłacana coraz wyższa dywidenda. W zeszłym roku wypłacaliśmy 1,6 zł na akcję.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A