Aktualny kurs akcji:

Śnieżka „Mocna wizerunkiem”!

Społeczne projekty FFiL Śnieżka nagrodzone w 6-tej edycji konkursu PR „Mocni Wizerunkiem”.

Społeczne projekty FFiL Śnieżka nagrodzone w 6-tej edycji konkursu PR „Mocni Wizerunkiem”.

Nagrody „Mocni wizerunkiem” 2010 już rozdane! FFiL Śnieżka otrzymała dwie główne nagrody. Na poziomie ogólnopolskim Firmę wyróżniono za realizację projektu „Kolorowe Boiska…czyli Szkolna Pierwsza Liga”, zaś w edycji podkarpackiej Śnieżkę uhonorowano za całokształt działalności społecznej.

Finał realizowanego do 6-ciu lat konkursu „Mocni wizerunkiem” odbywa się podczas jednego z największych wydarzeń branżowych – Kongresu Public Relations. Celem Konkursu  jest promowanie działań, które z wyjątkiem standardów PR, charakteryzuje wyraźny wydźwięk społeczny. Zwycięzcy wybrani są spośród firm wykazujących się na tym polu dużą aktywnością. Nagrody przyznaje kapituła złożona z wysokiej klasy profesjonalistów z zakresu public relations – praktyków, naukowców oraz przedstawicieli organizacji społecznych.

Obierając statuetki w tegorocznej edycji konkursu „Mocni Wizerunkiem”, PR Manager FFiL Śnieżka, Magdalena Olszewska, podkreśliła, że przyznanie takiego wyróżnienia to zaszczyt dla firmy.

Cieszymy się z obu nagród przyznanych przez Kapitułę oraz z uznania branży PR w zakresie działań społecznych. Jednak to, co cieszy nas najbardziej, to fakt, że nasza pomoc ma wymierny efekt. Uśmiech na twarzach dzieci, to dla nas największa nagroda.

Magdalena Olszewska PR Manager FFiL Śnieżka

Magdalena Olszewska podziękowała Zarządowi Śnieżki, który nie tyle rozumie potrzebę  prowadzenia tego typu aktywności, co wręcz sam inicjuje podobne działania. Podziękowania trafiły również na ręce Agencji TFC, która jest pomysłodawcą programu „Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”.

Pomysł, bez możliwości realizacji jest mrzonką.
Dlatego, kluczowe dla dobrej wizji, jest możliwość jej realizacji. Śnieżka tchnęła życie w” Kolorowe Boiska”, za chwilę zaczynamy IV edycję.

Tatiana Mindewicz-Puacz Prezes Agencji TFC