Aktualny kurs akcji:

Śnieżka – klejnot polskiego rynku

FFiL Śnieżka S.A. została uhonorowana tytułem „Perły Polskiej Gospodarki 2008”

FFiL Śnieżka SA zdobyła wyróżnienie w kategorii „Perły Duże” w VI edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki. Ranking powstaje dzięki anglojęzycznemu miesięcznikowi gospodarczemu „Polish Market”. Firmy uznane za Perły Polskiej Gospodarki należą do najbardziej rentownych i wydajnych przedsiębiorstw, a ich kondycja finansowa jest poddawana ocenie ekspertów Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Śnieżka po raz kolejny znalazła się w gronie Pereł Polskiej Gospodarki, potwierdzając tym samym swoją stabilną, mocną pozycję na rynku. Jak zaznaczyli organizatorzy, o przyznaniu tytułu FFiL Śnieżka, zdecydowały: „konsekwentna realizacja polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycja lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” charakteryzuje się metodologią, która zwiększa obiektywizm oceny. Pozycja firmy na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości przedsiębiorstwa mierzonego wartością przychodów ogółem, ale także od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej. W rankingu ocenianych jest około 1000 przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 100 mln zł (Perły Duże). Patronat Honorowy nad rankingiem sprawują Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.