Aktualny kurs akcji:

Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2015 – korekta

Załącznik: