Aktualny kurs akcji:

Nowoczesne Centrum Logistyczne największą inwestycją Grupy Śnieżka

Od czasu uruchomienia z początkiem 2022 roku części magazynowej i administracyjnej nowego Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka w Zawadzie, w tym nowoczesnym obiekcie nastąpiło sporo zmian. Kompletne unowocześnienie i automatyzacja procesów sprawiły, że Grupa Śnieżka znacznie zwiększyła moce logistyczne, rozbudowała powierzchnie magazynowe i obniżyła koszty logistyki.

Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka to nasza największa dotychczas inwestycja w historii firmy, dzięki której dokonaliśmy przemodelowania naszych procesów logistycznych, aby jeszcze efektywniej zaopatrywać rynek w produkty Śnieżki. Nasze procesy logistyczne są w pełni skalowalne i wspierane w codziennej pracy przez zaawansowane procesy IT. Dzięki temu, na bieżąco monitorujemy popyt i zapas naszych produktów w terenie. To między innymi pozwala nam zachować balans między produkcją a zapasami.

Zdzisław Czerwiec wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Nowoczesna strefa magazynowa

Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka ma powierzchnię całkowitą wynoszącą 44 tys. m kw., z czego powierzchnia magazynowa to 35 tys. m kw. (z możliwością zwiększenia powierzchni o kolejne 10 tys. m kw.). Obiekt posiada 26 DOK-ów załadowczych – trzy pierwsze przeznaczone są do przyjmowania towarów dostarczanych głównie z zakładów produkcyjnych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie, natomiast przy pozostałych odbywa się załadunek towarów opuszczających magazyn.

Cały obiekt jest podzielony na kilka stref: wejścia towarów do magazynu, przechowywania, realizacji zamówień i wyjścia towarów z magazynu. Strefa przechowywania towaru jest wyposażona w regały wysokiego składowania – mamy do dyspozycji ok. 40 tys. miejsc paletowych, każde może przyjąć paletę o wadze 1250 kg brutto. Znajduje się tutaj wydzielona strefa do kompletacji palet, czyli realizacji zamówień dla klientów Śnieżki.

Anna Giza Manager Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka

Automatyzacja procesu przygotowania palety

W Centrum Logistycznym zautomatyzowano wiele procesów, w tym także proces kompletacji palet, który wspierany jest rozwiązaniami PackageBuilder i VoicePicking. Pierwsze z nich jest systemowym rozwiązaniem SAP EWM, które planuje, z jakich towarów będzie budowana paleta i jakie będzie ich rozmieszczenie na poszczególnych warstwach. Natomiast drugie pozwala na realizację zadań na podstawie instrukcji, które są przetwarzane przez system na informacje głosowe i następnie przekazywane do zestawów słuchawkowych pracowników magazynu, którzy kompletują paletę.

Kolejnym usprawnionym procesem było przeniesienie na automatykę ciężaru pracy fizycznej związanej z przygotowaniem palety do wysyłki – czyli ważenia, owijania folią, oklejania odpowiednimi etykietami. W części magazynowej centrum zainstalowano nowatorskie rozwiązania – gniazda owijająco-etykietujące (GOWE), których zadaniem jest przygotowanie palet do wysyłki. Łącznie znajdują się tu cztery takie gniazda: jedno jest przystosowane do pracy z paletami pełnymi, gotowymi do wysyłki, wymagającymi jedynie etykietowania, a pozostałe – z paletami kompletacyjnymi, które muszą przejść przez pełny proces przygotowania, tj. ważenia, owijania i etykietowania.

Jeszcze przed wdrożeniem gniazd GOWE każda paleta była ręcznie sprawdzana, ważona, foliowana, oklejana. Dopiero tak przygotowaną paletę można było dostarczyć do strefy wyjścia towaru z magazynu. To zajmowało sporo czasu. Teraz ten proces mamy w pełni zautomatyzowany. Pracownik składający paletę dostarcza ją do stanowiska – gniazda GOWE, po czym automatycznie uruchamiany jest proces ważenia. Następnie paleta przejeżdża do stanowiska, gdzie jest owijana. W kolejnym etapie paleta jest zaczytywana na stanowisku automatycznego oklejania – robot dostaje informację o rodzaju palety, przewoźniku, etykietach: logistycznych, przewozowych i dodatkowych, które mają znaleźć się na palecie.

Jan Rochmalski Starszy Brygadzista Magazynu w Centrum Logistycznym Grupy Śnieżka

SAP wspiera procesy

Dużym atutem zastosowanego w Centrum Logistycznym systemu zarządzania magazynem (SAP EWM), będącego istotnym ogniwem wdrożonych w Śnieżce rozwiązań SAP, jest jego pełna integracja z systemami wszystkich operatorów logistycznych. To oznacza, że kiedy automatyka Śnieżki zidentyfikuje daną paletę, wówczas pozyskuje etykiety od wskazanego na etapie planowania transportu operatora logistycznego. Po oklejeniu niezbędnymi etykietami, paleta przejeżdża do strefy DOK-owej. Tu odbierają ją wózki AGV.

Na każdym etapie podróży przez gniazdo GOWE paleta jest skanowana. Dzięki temu w dowolnym momencie przesuwania się jednostki paletowej można ją zidentyfikować: na którym gnieździe się znajduje i na jakim etapie jest cały proces przygotowania palety do wysyłki.

Autonomiczne wózki AGV

Przed uruchomieniem centrum logistycznego, pracownicy Śnieżki odbierali paletę spod foliarki, by dostarczyć ją na tzw. miejsce odkładcze przy DOK-ach. Wraz z wprowadzeniem autonomicznych wózków AGV – na wyposażeniu Centrum Logistycznego jest siedem tego typu pojazdów – proces ten został znacznie uproszczony i przyspieszony.

Kiedy gotowa paleta pojawia się w oknie odbioru, system wysyła informację do wózka AGV, by ten odebrał paletę i odstawił ją we wskazanym miejscu na DOK-ach. Co istotne, cały plac na DOK-ach jest zmapowany, a każde z prawie 1400 miejsc ma przypisany unikalny adres. Tym sposobem wózek AGV otrzymuje dokładną informację, w którym miejscu ma odstawić paletę, a co za tym idzie - gdzie będzie ona oczekiwać na odbiór i załadunek do transportu.

Dariusz Szczepanik Brygadzista MWG w Centrum Logistycznym Grupy Śnieżka

Istotną zaletą wózków AGV jest też to, że mogą transportować ładunki bez stałej ingerencji operatora.  Dzięki nim znacząco usprawniono przepływ towarów, poza tym wózki AGV pozwalają na precyzyjne odstawianie ładunków w polach odkładczych na DOK-ach, co znacząco ułatwiło pracę operatorom wózków podczas załadunku. W ten sposób praktycznie wyeliminowano ryzyko potencjalnego uszkodzenia palety przy manewrach wózkiem widłowym.

Wszystkie wózki AGV wyposażone są w baterie litowo-jonowe i są tak zaprogramowane, by każdy wolny czas wykorzystać do ładowania baterii. To oznacza, że w przypadku braku zlecenia, AGV podjeżdża do najbliższej bazy dokującej i zasila baterie. Warto również wskazać na inny ważny atut autonomicznych wózków AGV – operator może wprowadzić pojazd w tryb obsługi manualnej.

Dzięki automatyzacji procesów w naszym Centrum Logistycznym z jednej strony uwolniliśmy pracowników od pracy ręcznej związanej między innymi z foliowaniem, oklejaniem palet oraz ich transportem, a z drugiej stworzyliśmy warunki do rozwijania nowych kompetencji w obszarze automatyki. Te umiejętności są im niezbędne do obsługi automatyki oraz wózków AGV, by zadania związane z przygotowaniem towaru do wysyłki przebiegały sprawnie.

Anna Giza Manager Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka

Celem budowy Centrum Logistycznego Śnieżki w Zawadzie było zwiększenie mocy logistycznych (możliwość zmagazynowania większej ilości wyrobów gotowych i wysyłania większej liczby palet na dobę) oraz obniżenie kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka. Nowy obiekt przejął funkcje dotychczasowych Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie. Wdrożenie i uruchomienie automatyki magazynowej, gniazd owijająco-etykietujących oraz autonomicznych wózków AGV w Centrum Logistycznym Grupy Śnieżka spowodowało, że wszystkie procesy związane z logistyką magazynową zostały znacznie usprawnione.