Aktualny kurs akcji:

Change IT. Cyfrowa transformacja Śnieżki

Projekt, nazwany przez firmę Change IT, unowocześnił wiele procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności Śnieżki. W jego realizację było zaangażowanych ponad sto osób w samej organizacji i liczni konsultanci zewnętrzni.

Cyfrowa transformacja Śnieżki

Kilkanaście tysięcy klientów i partnerów biznesowych, a także kilkuset pracowników korzysta z nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Zostały one wdrożone w ramach cyfrowej transformacji w Śnieżce w latach 2018-2021. Projekt, nazwany przez firmę Change IT, unowocześnił wiele procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności Śnieżki. W jego realizację było zaangażowanych ponad sto osób w samej organizacji i liczni konsultanci zewnętrzni.

O skali przedsięwzięcia może najlepiej świadczyć fakt, że wymiana działającego od 15 lat oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) na nowsze systemy – SAP S/4HANA oraz SAP C/4HANA – była tylko jednym z elementów zaplanowanych działań. Dodatkowo postawiono bowiem na digitalizację i automatyzację, m.in. w dziedzinie zarządzania procesami sprzedaży, obsługi klientów, produkcji, logistyki, a także spraw kadrowo-płacowych. Za każdą z nich stoją konkretne, zaawansowane narzędzia informatyczne.

To największy zakończony sukcesem projekt digitalizacji spółki w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeszliśmy przez proces, który sprawił, że nowoczesne i skalowalne rozwiązania informatyczne będą realnie wspierać funkcjonowanie i dalszy rozwój Śnieżki w kolejnych latach.

Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
  • Czym jest CHANGE IT?

    O programie

    To nazwa kompleksowego programu transformacji cyfrowej, który Śnieżka realizowała wspólnie z firmą SAP w latach 2018-2021. Celem projektu była wymiana lub znaczące usprawnienie środowiska informatycznego, a w niektórych przypadkach – istotna transformacja procesów biznesowych. Przeanalizowalismy punkty styku klientów ze Śnieżką na poszczególnych etapach decyzji zakupowych i pozakupowych. Dzięki badaniu customer journey eksperci zidentyfikowali potrzeby i oczekiwania klientów, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować do nich powstałe w procesie cyfrowej transformacji narzędzia.

  • Czym jest CHANGE IT?

    Zakres prac

    W ramach programu transformacji cyfrowej Change IT m.in. usprawniono zarządzenie szeregiem procesów operacyjnych dzięki oprogramowaniu SAP S/4HANA oraz SAP C/4HANA. W obszarze logistyki wprowadzono nowy system zarządzania magazynami (SAP eWM S4/HANA). W obszarze marketingu i sprzedaży wdrożono narzędzie SAP E-Commerce B2C/B2B oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (SAP Hybris C4C) i wspierania działań marketingowych (SAP Marketing Cloud). Cyfrowa transformacja usprawniła też procesy finansowo-księgowe oraz kadrowe (SAP HCM), a także zapewniła dostęp do uporządkowanych, szybko osiągalnych struktur danych dla potrzeb analityczno-raportowych (SAP CAR).

Transformacja cyfrowa jest procesem ciągłym. Po kompleksowym przebudowaniu środowiska informatycznego, dostosowaniu kluczowych procesów, Śnieżka kontynuuje prace związane z rozwijaniem posiadanych systemów IT i cały czas projektuje i wdraża kolejne rozwiązania usprawniające pracę całej organizacji i budujące jej przewagi konkurencyjne.

Projekt pokazał, jak ważna jest praca zespołowa. Wdrażając poszczególne etapy cyfrowej transformacji pracownicy mieli okazję zobaczyć, jak duży wpływ na inne działy ma ich praca, a także przekonać się, że cała organizacja to system naczyń połączonych i od sukcesu poszczególnych działów zależy końcowy efekt digitalizacji Śnieżki. W rezultacie ta zespołowa praca pozwoliła nam wprowadzić światowe standardy biznesowo-informatyczne.

Zdzisław Czerwiec Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Przykłady korzyści uzyskanych po wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań SAP

Przeniesienie relacji z klientami na wyższy poziom – automatyzacja i kompleksowa poprawa jakości procesów wewnętrznych związanych z obsługą klientów

Uporządkowanie wiedzy o klientach i lepsze wsparcie pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę

Nowy portal B2B dla klientów, m.in. z szeregiem funkcjonalności typu „selfcare”, jak np. składanie zamówień, pobieranie faktur sprzedaży i dokumentacji produktowych, dostęp do raportów finansowych, obsługa umów oraz zgłaszanie reklamacji

Integracja marek MAGNAT, Śnieżka, RAFIL i VIDARON w jednym sklepie internetowym dekoratorium.pl, która umożliwiła oferowanie wielu produktów w jednym miejscu, co zapewnia klientowi większy komfort zakupów i wspiera sprzedaż

Wsparcie procesów sprzedażowych dzięki lepszej organizacji pracy i automatyzacji poszczególnych etapów realizacji zamówień klientów B2B i B2C.

Wsparcie procesów marketingowych – choćby w obszarze planowania kampanii i segmentacji klientów – dzięki analizie preferencji zakupowych poszczególnych grup naszych klientów umożliwiającej personalizację oferty i poprawę jakości komunikacji

Zaawansowana automatyzacja pracy magazynu – m.in. awizacja przyjęcia towaru, definiowanie dokładnych nośników, na których wprowadza i przechowuje się towar, automatyczne pakowanie towaru, generowanie etykiet itp

Pełna kontrola nad produktami zgromadzonymi w magazynie – łatwy i szybki wgląd w dokładne dane o partiach konkretnych produktów, dostępnych ilościach, terminach ważności itp.

Skrócenie czasu dostaw do klientów dzięki radykalnej zmianie w zarządzaniu łańcuchem dostaw: od powstania planu sprzedaży, przez stworzenie planu produkcji, zamówienie surowców, produkcję, magazynowanie, aż po pakowanie i dystrybucję

Wzrost efektywności zarządzania transportami, m.in. dzięki wprowadzeniu awizacji okien załadowczych i pełnej integracji systemów IT z operatorami logistycznymi

Zwiększona efektywność i elastyczność procesów kadrowych – dystrybucja wielu informacji kadrowo – płacowych w formie online, automatyczne ewidencjonowanie czasu pracy i bardzo szybkie obliczanie wynagrodzeń uwzględniających wiele składników

Zwiększona efektywność i elastyczność procesów kadrowych – dystrybucja wielu informacji kadrowo – płacowych w formie online, automatyczne ewidencjonowanie czasu pracy i bardzo szybkie obliczanie wynagrodzeń uwzględniających wiele składników

Lepsze zarządzanie czasem pracy zespołów

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Zbudowaliśmy nie tylko nowoczesną platformę informatyczną, ale też mocny zespół zdolny do sprawnej pracy projektowej i kolejnych wdrożeń cyfrowych w całej Grupie Śnieżki.

Marek Niziołek Dyrektor Transformacji Cyfrowej i IT

Pięć rozmów o transformacji Śnieżki

„ZNAMY POTRZEBY KONKRETNEGO KLIENTA I POTRAFIMY ZAPROPONOWAĆ NAJLEPSZE DLA NIEGO ROZWIĄZANIA”

Wdrożenie oprogramowania SAP pomogło Śnieżce zintegrować prowadzoną dotychczas w kilku kanałach sprzedaż internetową w jednym sklepie: dekoratorium.pl. Przeczytaj, co dzięki temu zyskali klienci.

WIĘCEJ >

„WDROŻENIE SAP RADYKALNIE ZMIENIŁO ZARZĄDZANIE CAŁYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW”

Przeczytaj, jak nowoczesne rozwiązania informatyczne zrewolucjonizowały w Śnieżce drogę od zamówienia surowców używanych do produkcji po dystrybucję gotowych produktów. Co na zmianach zyskali klienci oraz pracownicy odpowiedzialni za łańcuch dostaw?

WIĘCEJ >

„ZDECYDOWANIE POPRAWILIŚMY JAKOŚĆ OBSŁUGI PRACOWNIKÓW”

Pełna automatyzacja, poprawa efektywności, szereg udogodnień i eliminacja ryzyka pomyłek – to tylko kilka efektów wdrożenia rozwiązań SAP w Śnieżce. Przeczytaj, co jeszcze zyskała firma oraz jej pracownicy.

WIĘCEJ >

„CYFROWA TRANSFORMACJA POZWOLIŁA ZAUTOMATYZOWAĆ WIELE CZYNNOŚCI W OBSZARZE FINANSÓW.”

Stworzyła też zupełnie nowe możliwości analizy danych, niezbędne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Dzięki nowym narzędziom możemy lepiej analizować dane finansowe w bardziej zaawansowany sposób. Możemy więc szybko odpowiadać na potrzeby biznesu – zarządu i poszczególnych działów. Nowe narzędzia umożliwiają również gromadzenie historycznych danych na bardzo szczegółowym poziomie.

WIĘCEJ >

„TRANSFORMACJA NIE TYLKO ZWIĘKSZYŁA KOMFORT PRACY NASZYCH KLIENTÓW, LECZ TAKŻE ZAUTOMATYZOWAŁA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNYCH PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ.”

Usprawniliśmy funkcjonowanie naszej firmy w takich obszarach, jak kontakt z klientami, zarządzanie danymi transakcyjnymi oraz optymalizacja i automatyzacja procesów wewnętrznych wspierających obsługę klienta.

Uporządkowaliśmy naszą wiedzę – mamy szybki dostęp do informacji o potrzebach naszych partnerów biznesowych, historii współpracy, a co za tym idzie – możliwość zapewnienia im zdecydowanie lepszego wsparcia. Wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

WIĘCEJ >