Aktualny kurs akcji:

Śnieżka wypłaci blisko 40 mln zł dywidendy

Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia FFiL Śnieżka SA akcjonariusze spółki podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 rok w łącznej kwocie 39 998 356,26 zł, tj. w wysokości 3,17 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy będzie 15 maja 2024 roku, a jej wypłata nastąpi 29 maja 2024 roku.

FFiL Śnieżka SA nieprzerwanie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami od debiutu na GPW. Łączna suma wypłaconych dywidend, wliczając wypłatę zaplanowaną na 29 maja br., wynosi ok. 544,2 mln zł. Chcemy, aby beneficjentami dynamicznego wzrostu spółki byli również jej akcjonariusze – komentuje Piotr Mikrut, Prezes Zarządu Śnieżka SA.

W najbliższych latach – aż do zmniejszenia wskaźnika długu neto do poziomu jednokrotności skonsolidowanej EBITDA – zarząd Śnieżki zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej Śnieżki za poszczególne lata obrotowe.