Aktualny kurs akcji:

Inicjatywy Śnieżki z zakresu odpowiedzialności biznesu docenione

Cztery działania podjęte przez Śnieżkę zakwalifikowały się do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za 2022 rok. Doceniono dwie inicjatywy z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej oraz kolejne dwie z obszarów środowiska i ładu organizacyjnego. Obecnie Śnieżka angażuje się w kolejne działania na rzecz środowiska, ludzi i biznesu zgodnie z nową strategią zrównoważonego rozwoju.

To już 21. edycja raportu, przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które co roku podsumowuje działania z zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. W tegorocznym zestawieniu opisano łącznie 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez 272 firmy. Wśród wyróżnionych działań Śnieżki po raz kolejny znalazły się projekty „Świat w kolorach” i „Koloratorium”, a w tym roku dołączyły do nich: akcja edukacyjna „Nie mieszaj”, promująca segregowanie odpadów, oraz aktualizacja Księgi Wartości Organizacyjnych. Działania Śnieżki SA na rzecz środowiska, ludzi i biznesu będą rozwijane w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+.

Zakwalifikowane do raportu działania Śnieżki to część szerokiej perspektywy, odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, którą od lat realizujemy. Wytyczyliśmy sobie ambitną ścieżkę i wciąż rozwijamy się w tym zakresie. Nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na 3 filarach: środowisko, ludzie i biznes oraz definiuje 21 celów strategicznych i 71 celów operacyjnych w obszarach ESG. Wśród jej priorytetów warto wskazać na przykład: wzrost wartości sprzedaży produktów o niskim wpływie na środowisko, utrzymanie porównywalności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach czy rozszerzenie systemu oceny naszych dostawców o kryteria ESG.

Aleksandra Małozięć Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG w FFiL Śnieżka SA

Działania społeczne z myślą o szkołach i szpitalach

Po raz kolejny w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” został doceniony autorski projekt społeczny „Koloratorium”. Wzmacnia on kompetencje uczniów w zakresie chemii i biologii, które są związane z profilem działalności spółki. Projekt skierowany jest do placówek edukacyjnych z całej Polski z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Szkoły rywalizują o kolorowe minilaboratoria biologiczno-chemiczne. Od miejsca na podium zależy wartość ufundowanego przez Śnieżkę wyposażenia: firma nagradza 10 szkół, fundując pracownie o wartości od 10 do 30 tys. zł. W czwartej edycji programu udział wzięło 158 szkół podstawowych z całej Polski.

W obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej autorzy raportu wyróżnili również „Świat w kolorach”, czyli kolejny ogólnopolski wieloletni projekt społeczny Śnieżki SA. W jego ramach remontowane są i odnawiane oddziały szpitalne, a następie na ściany oddziału przenoszone są autorskie, specjalnie zaprojektowane dla każdej placówki obrazy, które mają ubarwić i uprzyjemnić przebywanie w szpitalnej przestrzeni. Od 2 lat Śnieżka prowadzi swój projekt na oddziałach psychiatrii dziecięcej oraz dodatkowo, w ramach działań lokalnych, na oddziałach lokalnego szpitala. W 2022 r. Śnieżka odnowiła dębicki Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej. W ciągu kilkunastoletniej historii renowacji do 2023 roku udało się odnowić 33 oddziały w całej Polsce.

Inicjatywy w centrum organizacji

W obszarze środowiskowym znalazła się wewnętrzna akcja edukacyjna „Nie mieszaj”, w ramach której ujednolicono zasady segregacji odpadów. Istotną częścią projektu było m.in. wyposażenie przestrzeni biurowych w nowe kosze umożliwiające segregację na 5 frakcji, całkowite odejście od sztućców plastikowych i wody butelkowanej na rzecz wody filtrowanej, co w połączeniu z akcją edukacyjną i grywalizacją dla pracowników pozwoliło w krótkim czasie istotnie ograniczyć ilość plastiku w odpadach.

Ostatnią inicjatywą opisaną w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest aktualizacja Księgi Wartości Organizacyjnych, zawierająca nową misję i wizję. Towarzyszyła jej wewnątrzfirmowa kampania promocyjna. Każdy pracownik Śnieżki poza nową Księgą Wartości otrzymał tematyczny upominek nawiązujący do zaktualizowanych wartości.

O raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Metodologia raportu bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000, która wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.