Aktualny kurs akcji:

Śnieżka z wyższą lokatą w rankingu „Buildera”

Coroczne zestawienie 100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych miesięcznika „Builder” przyniosło Śnieżce awans z 28. na 26. miejsce na liście. Grupa kolejny raz została również najwyżej sklasyfikowana wśród producentów farb dekoracyjnych.

O kolejności na liście rankingowej decydują wyniki sprzedażowe i finansowe uzyskane w ostatnim roku obrotowym, a także suma aktywów. W 2020 roku Grupa Śnieżka – dzięki odważnym działaniom marketingowym podjętym mimo pandemii oraz boomowi remontowemu – osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 821,3 mln zł oraz 86,2 mln zł zysku netto. Suma jej aktywów wyniosła zaś 709,6 mln zł.

Poprawa wyniku sprzedaży o ponad 104 mln zł względem 2019 r. zaowocowała także 7. miejscem Śnieżki w gronie firm z największym wzrostem przychodów w stosunku rok do roku.

Jak informują autorzy zestawienia, 2020 rok był udany dla producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych. Suma przychodów przedsiębiorstw uwzględnionych w rankingu wyniosła ponad 65,7 mld zł, a ich łączne wyniki na poziomie EBITDA oraz zysku netto poprawiły się odpowiednio o ponad 1 i 0,8 mld zł. Wzrosły również wypracowane przez te firmy średnie marże EBITDA i zysku netto.

Miesięcznik „Builder” to prestiżowy ogólnopolski tytuł, wydawany od ponad 20 lat. Od trzech lat tworzy ranking 100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, stanowiący część zestawienia 300 największych firm z branży. Na liście uwzględniane są tylko przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce, przy czym w przypadku grup kapitałowych, takich jak Grupa Śnieżka, brane są pod uwagę ich wyniki skonsolidowane (tj. osiągnięte przez wszystkie spółki wchodzące w ich skład). Współtwórcami rankingu są PwC Polska oraz Dun&Bradstreet (wcześniej Bisnode Polska). Zestawienie jest częścią projektu „Build the Future”, mającego na celu wzrost transparentności polskiej branży budowlanej oraz zaufania do niej.