Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ponownie w rankingu spółek dywidendowych Forbesa

FFiL Śnieżka SA po raz kolejny znalazła się w Rankingu Największych Polskich Prywatnych Spółek Dywidendowych 2021 redakcji „Forbes” – tym razem na 28. pozycji. Spółka systematycznie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami od 18 lat, czyli od początku obecności na warszawskim parkiecie. „Pełnoletnia” dywidenda Śnieżki z zysku za poprzedni rok wyniosła aż 45,4 mln zł.

Zeszłoroczne wyniki Grupy Śnieżka sprawiły, że wypłacona w 2021 roku dywidenda była rekordowa – wyniosła 3,6 zł na jedną akcję. Skonsolidowany zysk netto Grupy osiągnął poziom 86,2 mln zł, a spółka dominująca FFiL Śnieżka SA wypracowała go w wysokości 56,4 mln zł. Ponad 80% zysku za 2020 rok spółka przeznaczyła zatem na dywidendę wypłaconą akcjonariuszom.

Na wysokość zeszłorocznych wyników istotnie wpłynął niespodziewany boom remontowy obserwowany m.in. w Polsce podczas lockdownu. W trakcie pobytu w domach konsumenci chętniej je odświeżali i zgodnie z wieloletnim trendem wybierali w tym celu produkty z segmentu premium (m.in. farby marki Magnat i produkty do ochrony i dekoracji drewna marki Vidaron).

Zestawienie „Forbes” obejmuje 50 prywatnych spółek giełdowych wypłacających akcjonariuszom najbardziej sowite dywidendy. W tegorocznym rankingu najniższa z nich wyniosła ponad 20 mln zł. Redakcja poinformowała, że po wyjątkowym pandemicznym roku suma dywidend w zestawieniu była wyższa niż ich łączna suma z dwóch poprzednich lat.