Aktualny kurs akcji:

Społeczne działania śnieżki ponownie wyróżnione

Dwie inicjatywy społeczne Śnieżki zakwalifikowały się do tegorocznej, 19. edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki, którego celem jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju. Tym razem oprócz programu „Koloratorium” docenione zostało zaangażowanie naszej spółki w walkę z pandemią.

Raport autorstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu każdego roku prezentuje wyróżniające się dobre praktyki realizowane przez polskie firmy. Przypisuje je do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ i dzieli na inicjatywy nowe oraz długoletnie.

Obie praktyki zgłoszone w tym roku przez Śnieżkę zostały zaklasyfikowane do kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” (jednej z siedmiu wyodrębnionych w raporcie). W jej ramach zostały opisane 283 praktyki długoletnie i 348 praktyk nowych zgłoszone przez 185 firm.

Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Wśród nowych inicjatyw w raporcie została zaprezentowana kampania „Chronimy i pomagamy” podjęta przez Śnieżkę w obliczu pandemii COVID-19. W jej ramach zrealizowaliśmy szereg działań na rzecz bezpieczeństwa pracowników, lokalnej społeczności i partnerów handlowych.

W obszarze pracowniczym przeorganizowaliśmy naszą pracę w biurach i zakładach produkcyjnych, wdrożyliśmy szereg procedur bezpieczeństwa i podjęliśmy działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnych zachowań minimalizujących ryzyko zakażeń. Zapewniliśmy także środki do dezynfekcji rąk oraz maski ochronne, a w naszych podkarpackich obiektach zainstalowaliśmy profesjonalny, automatyczny system pomiaru temperatury ciała. Z kolei dla partnerów handlowych przygotowaliśmy specjalne materiały poradnikowe z rekomendacjami dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa procesu sprzedaży i obsługi klienta w dobie pandemii.

W ramach działań na rzecz lokalnej społeczności działalności wsparliśmy służbę zdrowia (pomoc w walce z pandemią otrzymały m.in. trzy podkarpackie szpitale – w Dębicy, Łańcucie i Rzeszowie) oraz szkoły. W trakcie akcji „Przybij piątkę Czyściochowi” ufundowaliśmy kilkadziesiąt urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji rąk wraz zapasem płynu dezynfekującego. Trafiły one do szkół zlokalizowanych w gminie i mieście Dębica.

Kolejne kolorowe laboratoria

Wśród praktyk długoletnich w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki ponownie został wymieniony projekt „Koloratorium”, adresowany do szkół podstawowych z mniejszych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) z całej Polski. W jego ramach szkoły mają szansę wygrać kolorowe pracownie biologiczno-chemiczne z profesjonalnym wyposażeniem. U podstaw programu „Koloratorium” leży przekonanie, że każdy uczeń ma w sobie potencjał do poznawania i zmieniania świata, ale do dokonywania wielkich chemicznych odkryć potrzebne są odpowiednie warunki. Jego pierwsza ogólnopolska edycja odbyła się w roku szkolnym 2018/2019.

W 2020 roku szkoły z całej Polski walczyły o 10 minilaboratoriów oraz wiele innych ciekawych nagród. Otwarcie nowych laboratoriów w placówkach, które zwyciężyły w zeszłorocznej edycji odbyło się 22 kwietnia (więcej informacji: https://www.sniezka.pl/aktualnosci/koloratorium-pasjonujaca-lekcja-online-na-otwarcie-kolorowych-laboratoriow).

Śnieżka od początku swojej działalności dba o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kluczowych obszarach: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w tym zakresie przedstawiamy w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które stanowi część rocznego sprawozdania zarządu z działalności. Z dokumentem podsumowującym 2020 rok można się zapoznać na naszej stronie internetowej: https://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe.

O raporcie

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Metodologia raportu bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000, która wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej