Aktualny kurs akcji:

Pierwsza edycja programu „Spektrum” za nami

Różnorodne projekty, odpowiedzialne zadania i szkolenia pod okiem opiekuna – dobiegł końca program stażowy „Spektrum” w Śnieżce. W trzymiesięcznym, płatnym stażu w podkarpackiej siedzibie spółki w Brzeźnicy, wzięło udział 6 stażystów wyłonionych spośród ponad setki kandydatów. Wybrane osoby otrzymały możliwość współpracy.

Program „Spektrum” zaoferował studentom ostatnich lat studiów oraz świeżo upieczonym absolwentom uczelni wyższych możliwość odbycia stażu w obszarze zgodnym z indywidualnymi zainteresowaniami oraz wymarzoną drogą zawodową. O wyborze odpowiedniego profilu działu do odbycia stażu decydowało także wykształcenie uczestników.

Do udziału w programie stażowym Śnieżki zgłosiło się 139 kandydatów – studentów oraz absolwentów takich kierunków jak: ekonomia, technologia chemiczna, informatyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz finanse i rachunkowość. W wyniku dwustopniowej rekrutacji – która w pierwszym etapie przybrała formę rozmowy telefonicznej, a w drugim osobistego spotkania z aplikantami – wyłoniono 6 stażystów. Na podstawie kompetencji i zainteresowań zaproponowano im dołączenie do jednego z pięciu działów Śnieżki: księgowości, badań i rozwoju, transformacji cyfrowej i IT, komunikacji marketingowej oraz marketingu strategicznego.

Nauka, rozwój, doświadczenie

W pierwszych dniach stażu uczestnicy mieli okazję poznać Śnieżkę od środka. W programie przewidziano m.in. zwiedzanie laboratorium oraz wydziałów produkcyjnych. Po tym wdrożeniu stażyści mogli przejść do części praktycznej – poprzedzonej szeregiem szkoleń. Każdemu uczestnikowi programu stażowego przydzielono opiekuna, który wspierał go w procesie nauki.

Program „Spektrum” dał uczestnikom niepowtarzalną możliwość konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej w prawdziwym środowisku zawodowym, sprawdzenie się w pracy z innymi ludźmi, a także wzbudzenie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności. Dodatkowo w trakcie trwania projektu na bieżąco monitorowaliśmy odczucia stażystów i badaliśmy ich potrzeby.

Patrycja Radwańska Strategic HR Business Partner FFiL Śnieżka SA.

Ostatniego dnia stażu uczestnicy wzięli udział w warsztacie pod nazwą „Projekt Ty”, podczas którego podsumowali swój udział w programie, a także wyznaczyli dalsze cele rozwojowe pod kątem znalezienia dla siebie właściwego miejsca w przyszłym życiu zawodowym.

Ankiety przeprowadzone na zakończenie programu pokazały, że wszyscy stażyści byli bardzo zadowoleni z realizacji projektu i zgodnie orzekli, że jeśli byłaby taka możliwość, ponownie wzięliby w nim udział. Pozytywne odczucia mieli również opiekunowie – każdy uznał współpracę z podopiecznymi jako bardzo przydatną. 3 osoby z 6 otrzymały możliwość dalszej współpracy za podstawie umowy o pracę.

Wiosną 2020 Śnieżka uruchamia II edycję programu stażowego „Spektrum” – szczegóły programu oraz oferty staży dostępne będą na https://kariera.sniezka.pl/dlastudenta.