Aktualny kurs akcji:

Udany pierwszy kwartał dla Śnieżki

Grupa Kapitałowa Śnieżka zakończyła I kwartał 2019 roku z zyskiem netto w wysokości 14,1 mln zł – o 34% wyższym niż rok wcześniej. W osiągnięciu lepszych wyników finansowych pomogło ożywienie na rynku farb i lakierów w Polsce oraz wyższy popyt na produkty premium, wśród których plasują się dwie topowe marki Śnieżki: Magnat i Vidaron.

W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 128,5 mln zł, czyli o 8,5% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Grupa wypracowała także wyższe zyski: na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 17,3 mln zł (+19,3% r/r),EBITDA w wysokości 22,6 mln zł (+19,4% r/r) oraz zysk netto w wysokości 14,1 mln zł (+34,0% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 14 mln zł (+37,0% r/r).
W trzech pierwszych miesiącach 2019 roku w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka dominowały wyroby dekoracyjne (przede wszystkim farby i lakiery),które odpowiadały za 77,3% skonsolidowanych przychodów. Drugie miejsce w strukturze sprzedaży miała chemia budowlana z udziałem na poziomie 12,8%.
Dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy Kapitałowej Śnieżka (81,2%) miała sprzedaż zrealizowana na rynku polskim. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła ona o 13,4% do 104,3 mln zł. Na drugim i trzecim miejscu w strukturze sprzedaży uplasowały się Ukraina (10,6%) oraz Białoruś (4,6%). Wyniki osiągnięte na tych rynkach w pierwszym kwartale br. były niższe rok do roku.
– W Polsce, która niezmiennie stanowi nasz największy rynek zbytu, obserwujemy m.in. kontynuację ożywienia na rynku wyrobów do ochrony i dekoracji drewna. Kolejny kwartał z rzędu widoczna była również migracja klientów w kierunku produktów droższych, charakteryzujących się najwyższą jakością. Po udanym pierwszym kwartale tegoroczny sezon remontowo-budowlany rozpoczynamy więc w dobrych nastrojach – mówi Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.
Na nowy sezon Śnieżka przygotowała dwie ogólnopolskie kampanie reklamowe swoich marek premium: Magnat i Vidaron.

Sprzedaż produktów premium w Polsce dynamicznie rośnie. Chcemy wykorzystać ten trend i poprzez intensywniejsze działania marketingowe dodatkowo wesprzeć pozycję naszych marek z tego segmentu.

Piotr Mikrut

Ambitne plany na przyszłość
W maju br., wraz z finalizacją transakcji nabycia przez Śnieżkę 80% udziałów w Poli-Farbe, rozpoczął się proces integracji węgierskiej spółki z Grupą Kapitałową Śnieżka. W toku prac planowane jest osiągnięcie efektu synergii w obszarze zakupów (np. surowców, opakowań),badań i rozwoju, a także w obszarze marketingu i sprzedaży. Wyniki Poli-Farbe będą konsolidowane przez Śnieżkę już od drugiego kwartału 2019 roku.
W kolejnych kwartałach Śnieżka będzie także realizowała zaplanowane inwestycje związane z rozwojem organicznym. Do największych inicjatyw należą dalsze wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT – który ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientami – a także budowa nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie.
Ponadto Śnieżka planuje dalszy rozwój zarówno na rynku niezależnym, obejmującym dystrybutorów i punkty sprzedaży detalicznej, jak i na rynku marketów budowlanych typu DIY.

W kanale niezależnym będziemy kładli nacisk przede wszystkim na systematyczny rozwój dystrybucji numerycznej, tj. wzrost liczby sklepów, w których można kupić gotowe farby portfolio naszych spółek. Śnieżka będzie także rozwijała współpracę z sieciami marketów budowlanych, które w najbliższych latach chcą znacząco zwiększyć liczbę sklepów oraz coraz mocniej wchodzą w kanał e-commerce – dodaje.

prezes FFiL Śnieżka SA