Aktualny kurs akcji:

Rekordowy rok dla Śnieżki

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży. Osiągnęła także najwyższe w swojej historii zyski. Miniony rok był również rekordowy pod względem inwestycji – Grupa wydała na ten cel prawie 70 mln zł. Śnieżka jest dobrze przygotowana do realizacji nadchodzących inwestycji, a część zysku za 2018 rok planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 586,8 mln zł, czyli o 3,9% wyższe niż przed rokiem. Tak dobry wynik to przede wszystkim pochodna ożywienia na rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna w Polsce, który to rynek odpowiadał za 77,8% całkowitych przychodów Grupy.

Od kilku kwartałów obserwujemy trend wybierania przez polskich konsumentów lepszych jakościowo, droższych produktów. Równocześnie kurczył się segment tańszych farb. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w naszych wynikach, jak i w danych dla całego rynku farb i lakierów w Polsce – w 2018 roku wolumen pozostał na poziomie zbliżonym do roku 2017 roku, natomiast wartość sprzedaży wzrosła o kilka procent.

Piotr Mikrut Prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

W minionym roku Grupa wypracowała także rekordowe zyski: 79,7 mln zł (+7,8% r/r) na działalności operacyjnej, 98,4 mln zł (+9,5% r/r) na poziomie EBITDA oraz 63,4 mln zł (+12% r/r) skonsolidowanego zysku netto. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61,6 mln zł.

Rekordowe inwestycje…

Rok 2018 był dla Grupy Kapitałowej Śnieżka rekordowy nie tylko pod względem osiągniętych wyników sprzedażowych i finansowych, ale także inwestycji. Nakłady na ten cel wyniosły 69,7 mln zł i były o 122,6% wyższe niż rok wcześniej.

Inwestycje były związane z rozwojem organicznym poprzez wzrost zdolności produkcyjnych i automatyzację procesów, co z kolei ma wpływ na zwiększenie wydajności. W FFiL Śnieżka SA, spółce dominującej w Grupie, zakończyła się m.in. modernizacja linii farb kolorowych. Duży nacisk został położony również na usprawnianie procesów logistycznych, wzrost wydajności pracy i wdrażanie nowych rozwiązań w zarządzaniu tym obszarem.

Uważnie śledzimy pierwsze efekty działań podjętych we współpracy z firmą SAP w zakresie transformacji cyfrowej – m.in. w zakresie narzędzi wspomagających zarządzanie współpracą z klientami, czy wspomagających działania marketingowe. Kolejne etapy zaplanowane w ramach projektu nazwanego przez nas Change IT zapewnią nam kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania narzędziami sprzedaży i relacji z klientem biznesowym, jak i ostatecznym.

Piotr Mikrut Prezes FFiL Śnieżka SA.

Kumulacja inwestycji jest związana także z rozpoczynającą się budową nowego Centrum Logistycznego, które już w 2021 roku pozwoli na dalszą optymalizację procesów logistycznych.

­

… i strategiczne transakcje

Grupa Kapitałowa Śnieżka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, której fundamentem jest długofalowe budowanie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku Śnieżka kupiła większościowy pakiet udziałów w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA – specjalizującej się m.in. w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych.

Z kolei w lutym 2019 roku Spółka sfinalizowała negocjacje z właścicielami Poli-Farbe Vegyipari Kft. – firmy o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego na Węgrzech, posiadającej w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek farb na tamtejszym rynku: Platinum i Inntaler (marki z segmentu premium) oraz Cellkolor i Boróka (marki z segmentu value for money). Zakup pakietu większościowego w Poli-Farbe, za ok. 108 mln zł, będzie największą transakcją kapitałową w historii Śnieżki.

Finalizacja tej transakcji nie tylko zmieni gradację rynków w strukturze sprzedaży Grupy (dotychczas drugi rynek ukraiński ustąpi miejsca węgierskiemu),ale w długim terminie może być kluczem do ekspansji naszej Grupy na rynkach Europy Południowej. Co ważne, objęcie udziałów w Poli-Farbe zmniejszy potencjalne ryzyka związane z sytuacją na Ukrainie i Białorusi, które staną się naszymi rynkami numer trzy i cztery.

Piotr Mikrut Prezes FFiL Śnieżka SA.

Śnieżka przygotowana na wypłatę dywidendy

Pomimo wysokich wydatków na inwestycje, FFiL Śnieżka SA jest dobrze przygotowana finansowo do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok i kolejne lata. Ponadto, tradycyjnie, część zysku osiągniętego w 2018 roku planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Przychody i zyski Śnieżki rosną, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Dlatego zarekomendowaliśmy akcjonariuszom wypłacenie dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2018 roku w wysokości 2,5 zł na akcję.

Piotr Mikrut. Prezes FFiL Śnieżka SA.

W 2018 roku FFiL Śnieżka SA wypłaciła akcjonariuszom prawie 27,8 mln zł (2,2 zł na akcję),a w ciągu 15 lat obecności na GPW łącznie ponad 336 mln zł dywidendy.

Raport roczny 2018 dostępny na stronie:

https://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe