Aktualny kurs akcji:

Rekordowe zyski Śnieżki po trzech kwartałach

Grupa Kapitałowa Śnieżka w ciągu trzech kwartałów 2018 roku wypracowała wyższe przychody ze sprzedaży niż rok wcześniej – głównie dzięki popytowi w Polsce i na Ukrainie. Za ten okres osiągnęła także najwyższe w swojej historii zyski na działalności operacyjnej i netto. W kolejnych miesiącach spodziewane jest utrzymanie popytu na produkty z segmentu premium, a także ze średniej półki cenowej.

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 484,3 mln zł, o 2,2% wyższe niż przed rokiem. Za ten okres Grupa wypracowała także rekordowe zyski: 81,3 mln zł (+ 15,6% r/r) na działalności operacyjnej, 95,1 mln zł (+15,2% r/r) na poziomie EBITDA oraz 64,5 mln zł (+13,9% r/r) skonsolidowanego zysku netto.

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy (77,6%) miała sprzedaż krajowa. W raportowanym okresie wzrosła ona o 3,6% r/r do 375,6 mln zł.

W porównaniu z ostatnimi latami, na rynku farb i lakierów widać było pewne ożywienie koniunktury, które przełożyło się na wyższy popyt na produkty premium oraz te ze średniej półki cenowej. Równocześnie skurczył się segment najtańszych farb. To czynniki, które wsparły wzrost naszej sprzedaży w Polsce.

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych FFiL Śnieżka SA.

Lepsze tegoroczne wyniki Grupy na polskim rynku to także efekt podniesienia cen produktów, dokonanego w pierwszych miesiącach 2018 roku, rekompensującego rosnące ceny surowców, w szczególności bieli tytanowej – podstawowego surowca używanego do produkcji farb.

Ukraina wiedzie prym wśród rynków eksportowych

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupa osiągnęła o 2,3% wyższe niż rok wcześniej obroty na rynku ukraińskim, który z udziałem na poziomie 12,7% stanowił jej kluczowy rynek eksportowy. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży Grupy na Ukrainie wyniosły 61,7 mln zł.

W minionym kwartale obserwowaliśmy kontynuację procesu odbudowy rynku farb i lakierów na Ukrainie po wcześniejszym kryzysie. Co ciekawe, również u naszych wschodnich sąsiadów stopniowo rósł popyt na farby i lakiery z wyższych segmentów cenowych.

Witold Waśko. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych FFiL Śnieżka SA.

Wyższe przychody niż rok wcześniej Grupa odnotowała także w Mołdawii, a niższe m.in. na Białorusi (gdzie pomimo symptomów ożywienia gospodarczego, siła nabywcza białoruskich konsumentów pozostawała niska),i w Rosji (co wynikało z ograniczenia działalności Grupy na tamtejszym rynku).

Grupa szykuje się na 2019 rok

W omawianym okresie Grupa kontynuowała zaplanowane zadania inwestycyjne, przygotowując się na spodziewaną dalszą poprawę koniunktury na rynku farb i lakierów. W okresie od stycznia do końca września 2018 roku łączna wartość nakładów poniesionych na inwestycje przez spółki należące do Grupy wyniosła 58,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych oraz zakup działki pod budowę nowego Centrum Logistycznego.

Ponadto Grupa kontynuowała restrukturyzację w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów.

Zarząd Śnieżki oczekuje, że kolejne miesiące na rynku farb i lakierów w Polsce, a także na Ukrainie, przyniosą kontynuację trendów w preferencjach konsumentów, widocznych w trzecim kwartale 2018 roku – w tym wyższy popyt na droższe, charakteryzujące się wyższą jakością produkty marek premium oraz produkty ze średniego segmentu cenowego.