Aktualny kurs akcji:

Śnieżka ponownie nagrodzona Orłem „Wprost”

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA po raz drugi w historii została uhonorowana statuetką Orła „Wprost”. Uroczysta gala, podczas której nagrodzone zostały spółki z Podkarpacia, odbyła się 10 września br. w Rzeszowie.

Zestawienie laureatów nagrody zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz wywiadownię gospodarczą Bisnode. Gala rozdania Orłów „Wprost” dla liderów województwa podkarpackiego odbyła się 10 września br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. W imieniu Spółki statuetkę odebrała Aleksandra Małozięć, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej FFiL Śnieżka SA.

Orły „Wprost” są wręczane od 2016 roku. Patronat honorowy nad tegoroczną, III edycją projektu objęły Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureatami nagrody są przedsiębiorstwa, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto lub najbardziej dynamicznie zwiększyły swój zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowe warunki, jakie muszą spełniać nagrodzone firmy, to brak strat finansowych, czyste konto w bazach nierzetelnych płatników (dłużników) oraz odpowiednia rentowność. Orły „Wprost” są przyznawane także samorządom oraz wybitnym osobowościom danego regionu, które wnoszą szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Śnieżka to wiodący producent farb i lakierów w Polsce i jedna z czołowych marek m.in. na rynku ukraińskim, białoruskim czy mołdawskim. Jako jedyna w kraju Śnieżka posiada Akredytowane Laboratorium Badawcze i jako jedyna firma z branży jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka wyróżnia się, między innymi, innowacyjnością, funkcjonowaniem w oparciu o jasno zdefiniowany system wartości oraz wieloletnim zaangażowaniem w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Nowoczesne zakłady produkcyjne Śnieżki, zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które cieszą się zaufaniem odbiorców.