Aktualny kurs akcji:

Śnieżka opublikowała wyniki finansowe za 2017 rok

W czterech kwartałach minionego roku Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody netto na poziomie 567 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 98,5% w porównaniu do roku 2016. Wartość zysku netto osiągnęła 56,1 mln zł – o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy osiągnął wartość 73,9 mln zł – daje to wysokość marży operacyjnej na poziomie 13%.

Rynek farb w 2017 roku w Polsce nie wykazywał optymistycznych trendów. Wartościowo był płaski, na poziomie zbliżonym do 2016 roku, a ilościowo nastąpił nawet 3% spadek. Śnieżka zachowywała się analogicznie jak rynek

Witold Waśko Wiceprezes, Dyrektor ds. Ekonomicznych FFiL Śnieżka SA

Wzrosty ze sprzedaży Grupa odnotowała między innymi na rynku ukraińskim (+3,5%),białoruskim (+5,7%) i mołdawskim (+5,1%). Wyroby Śnieżki w minionym roku poza Polską (gdzie zrealizowano 76,3% sprzedaży) dystrybuowane były w 29 krajach. Przyjęta przez Spółkę strategia zakłada dynamiczny rozwój i zwiększanie udziałów rynkowych zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

W lutym br. Śnieżka przejęła pakiet większościowy w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA, obejmując 60,95% akcji w ramach transakcji wycenionej na 2,5 miliona złotych. Zakupione akcje będą dawały prawo do więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. RAFIL to znana marka wyrobów antykorozyjnych z silnymi kompetencjami w zakresie produktów do metalowych pokryć dachowych.