Aktualny kurs akcji:

Śnieżka prezentuje wyniki za I półrocze 2016 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła przychody netto w wysokości 303,1 mln zł, zysk netto wyniósł zaś 27,2 mln zł.

Dynamika przychodów Grupy Kapitałowej Śnieżka w analizowanym okresie, w porównaniu do pierwszej połowy ubiegłego roku, wyniosła 104,8%, natomiast dynamika zysku netto 117,6%. W I półroczu 2016 roku wzrost przychodów netto odnotowano w Polsce (4,7%),na Ukrainie (17,8%) i w Rosji.

Pierwszą połowę 2016 roku podsumowaliśmy satysfakcjonującymi wynikami finansowymi. Wierzymy, ze ten rok - o ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności - przyniesie najlepsze rezultaty w naszej historii.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

W skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wchodzą: Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol, LLC Śnieżka EastTrade, TM Investment oraz wiodąca w niej – FFiL Śnieżka SA. Śnieżka to jedna z czołowych marek nie tylko na rynku polskim, lecz także m.in. ukraińskim, białoruskim czy mołdawskim. Udział całego eksportu wynosi 18%. Ponadto to jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze. Może pochwalić się ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze chemii budowlanej. Nowoczesne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które cieszą się zaufaniem odbiorców.