Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje wyniki po trzech kwartałach 2014 roku

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2014 roku. Grupa Kapitałowa Śnieżka odnotowała przychody na poziomie 454,9 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 94,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

W analizowanym okresie zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Śnieżka, w której skład wchodzą: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol oraz LLC Śnieżka EastTrade, osiągnął wartość 49,4 mln zł, a zysk netto 36,5 mln zł. Marża zysku operacyjnego sięgnęła 10,9%.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza trzydziestoletniemu doświadczeniu oraz efektywnemu zarządzaniu, które zaowocowały dynamicznym rozwojem. Jest to jedyna firma z branży obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych i jedyna kontrolowana przez polski kapitał.