Aktualny kurs akcji:

Wybór roku – Medal dla Śnieżki-Ukraina

Marka Śnieżka, reprezentowana na Ukrainie przez Śnieżka Ukraina (spółka zależna FFiL Śnieżka SA) po raz szósty zwyciężyła w przeprowadzonym na Ukrainie Międzynarodowym Konkursie „Wybór Roku”.

Marka Śnieżka, reprezentowana na Ukrainie przez Śnieżka Ukraina (spółka zależna FFiL Śnieżka SA) po raz szósty zwyciężyła w przeprowadzanym na Ukrainie Międzynarodowym Konkursie „Wybór Roku”. W kategorii „Producent roku w produkcji farb i lakierów” uzyskała najlepszy wynik wśród konkurencji.
Ceremonia rozdania nagród dla zwycięzców w roku 2011 i koncert na cześć wiodących handlowych marek Ukrainy odbyły się 12 listopada w Narodowym Pałacu Sztuki „Ukraina”.

Przyznana nagroda jest dla nas zaszczytem i dużym wyróżnieniem. Sukces cieszy podwójnie, bo z jednej strony po raz kolejny doceniono jakość naszych produktów i wysokie osiągnięcia, a z drugiej wybrali nas konsumenci, co zawsze ma dla naszej firmy priorytetowe znaczenie.

Łukasz Dobrowolski Dyrektor ds. Marketingu FFiL Śnieżka

Projekt „Wybór roku” jest realizowany na Ukrainie od 11 lat. Jego główny cel, to ocena i promowanie najlepszych produktów i usług na rynku ukraińskim. Konkurs cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co przyczynia się do wyboru przez konsumentów wysokiej jakości produktów i usług.

Wybór producentów w poszczególnych kategoriach odbywa się w sposób przejrzysty i obiektywny, na podstawie ogólnokrajowych – ukraińskich badań preferencji konsumentów, obejmujących cechy jakościowe produktów i usług oraz kompleksową ocenę pozycji produktów na rynku. Podstawą do przyznania nagrody są również opinie ekspertów co do jakości produkcji, oraz uznanie ze strony wiodących firm reklamowych i ocena członków wysokiego Jury i organizatorów konkursu.