Aktualny kurs akcji:

FFiL Śnieżka S.A. kolejny rok z rzędu na Liście 2000

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. po raz kolejny znalazła się w rankingu najlepszych polskich spółek prywatnych 2010 roku. Jak wynika z rankingu choć był to kolejny trudny rok, wyniki polskich przedsiębiorstw były znacznie lepsze niż w 2009 r. W tym roku FFiL Śnieżka S.A. uplasowała się na 497 miejscu.

Lista 2000 jest najpełniejszym obrazem polskich firm, a jej analiza pozwala na wyjaśnienie wielu ciekawych zjawisk zachodzących w gospodarce. Ranking Lista 2000 przygotowuje co roku jeden z najbardziej respektowanych ogólnopolskich dzienników – „Rzeczpospolita”. Dziennikarze gazety opracowują go na podstawie przekazanych redakcji informacji prasowych, ankiet zawierających podstawowe dane finansowe, a także sprawozdań finansowych.

Cieszymy się, że mimo kolejnego trudnego roku utrzymaliśmy wysoką pozycję firmy w rankingu i osiągnęliśmy satysfakcjonującą dynamikę sprzedaży oraz dobre wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Grupy ukształtowały się na poziomie 531,7 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 101%. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 62,2 mln zł, zaś zysk netto 47,6 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 12%.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka