Aktualny kurs akcji:

Farby Śnieżki liderem w badaniu konsumenckim!

FFiL Śnieżka S.A. zdobywa Złoty Laur Konsumenta i tytuł „Odkrycie Roku” dla marki MAGNAT.

FFiL Śnieżka S.A. zdobywa Złoty Laur Konsumenta i tytuł „Odkrycie Roku” dla marki MAGNAT

To już piąta edycja badania „Laur Konsumenta”. Po raz kolejny w kategorii „Farby” zwyciężyła Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., zdobywając Złoty Laur Konsumenta 2009. Celem badania, organizowanego przez Grupę Media Partner, jest wyłonienie najwyżej cenionej przez klientów marki. Badanie sprawdza poziom popularności i rozpoznawalności produktów wśród ankietowanych. Dodatkowym kryterium jest głosowanie konsumentów i ich opinie na temat poszczególnych marek.
Co ważne, badaniu podlegają wszystkie marki obecne na rynku, a klienci sami wskazują te najbardziej znane i rozpoznawalne w danej kategorii. W badaniu marka Śnieżka pokonała wszystkich konkurentów i została liderem w swojej kategorii.

Dodatkowo, w tegorocznej edycji plebiscytu, marka MAGNAT – należąca do FFiL Śnieżka S.A. – otrzymała tytuł „Odkrycie Roku 2009”. Tytuł „Odkrycie Roku” został ustanowiony 2 lata temu. Jest przyznawany produktom nowym, które w pozytywny sposób zwróciły na siebie uwagę konsumentów.

Śnieżka od lat obecna jest we wspomnianym badaniu i regularnie zdobywa Złoty Laur. Tak wysokie oceny konsumentów nie byłyby jednak możliwe bez odpowiedniej jakości produktów. W FFiL Śnieżka SA czuwa nad nią akredytowanie Laboratorium Kontroli Jakości.

Systematycznie dbamy o wysoką jakość produktów Śnieżki, stosując nowoczesne techniki badawcze i precyzyjny sprzęt pomiarowy. Korzystamy też z porównań międzylaboratoryjnych i eksperckiej wiedzy naszych pracowników. To bardzo gęste sito testów i prób, przez które przechodzą wyłącznie produkty spełniające najwyższe standardy.
Dzięki temu, a także dzięki intensywnym pracom badawczo-rozwojowym, nie tylko utrzymujemy wysoką jakość naszych wyrobów, ale też możemy je stale udoskonalać, by zapewnić konsumentom satysfakcję ze stosowania bardzo dobrych, bezpiecznych farb.

Małgorzata Barnaś kierownik Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA

Jednostka prowadzona przez Małgorzatę Barnaś, jako jedyna w swojej branży posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. To formalne uznanie – przez upoważnioną jednostkę akredytującą – kompetencji laboratorium i wysokich kwalifikacji pracowników. Aby uzyskać akredytację, laboratorium musi także spełniać szereg międzynarodowych norm i wytycznych. Laboratorium Kontroli Jakości Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., ma Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 855.